DepEd Digos GAD Corner


Kaisa ang Edukasyon sa Pagpapakatao, naging mas bukas ang paaralan sa equalidad sa pagitan ng mga iba't - ibang kasarian. Ngayong Brigada Eskwela 2023-2024, naipakita ng mga indibidwal na kayang gawin ng mga babae ang mga ginagawa ng mga lalaki, katulad na lamang ng pagbubuhat, at kaya rin ng mga lalaki ang mga ginagawa ng mga babae katulad ng pagtatanim ng mga bulaklak.

Sa panahon ng Gen Z, mas naging bukas at tanggap ang paggawa ng mga nakasanayang gawing aktibidad ng kabilang kasarian. Ito ay mas pinapatatag ang samahan at pagkakaisa ng bawat mag-aaral sa murang edad. Nais isulong ng Edukasyon sa Pagpapakatao, kasama ang mga kawani ng edukasyon ang gender equality sa mga paaralan ng buong bansa. Ito ay upang maturuan at maimulat na tayo ay iisa, ano man ang kasarian. Kaya mo, kaya ko, kaya nating lahat, basta hawak kamay sa pag-angat.